Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe wet DBA oftewel inlenen van ZZP’ers?

Geachte relatie,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Eerste Kamer op 2 februari 2016 akkoord is gegaan met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), ingaande per 1 mei 2016 met een overgangsperiode van een jaar.

Waarom?
Op basis van een VAR verklaring hoeft een opdrachtgever de loonheffing en premies van ZZP’ers niet af te dragen. De VAR verklaring is echter een momentopname en zegt niets over de werkelijke arbeidssituatie en alle risico’s van het niet voldoen aan de eisen van de VAR verklaring liggen nu bij de ZZP’er. De overheid vindt deze situatie ongewenst en wil de mogelijkheid hebben om ook bij opdrachtgevers de wet te handhaven en eventueel sancties op te leggen.

Wat houdt dit in?
De wet houdt niets anders in dan dat opdrachtgever en opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden de samenwerking door middel van een overeenkomst van opdracht vastleggen. Blijkt later dat er een verschil bestaat tussen de arbeidsverhouding op ‘papier’ en de feitelijke arbeidsverhouding, dan kan de Belastingdienst met terugwerkende kracht loonheffingen en premies volksverzekeringen eisen. Let op, zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn verantwoordelijk voor de naleving van de tussen hen opgestelde overeenkomst! PPM heeft per situatie door de belastingdienst erkende modelovereenkomsten voor uw bedrijf om toe te passen.

Hoe nu verder?
Even snel een ZZP’er inzetten wordt risicovol, vereist kennis en kost extra administratieve handelingen. PPM helpt u graag door bijvoorbeeld als opdrachtgever met opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan, zodat de opdrachtnemer bij u aan de slag kan. Wij zorgen ervoor dat u gevrijwaard blijft van risico’s (daar PPM juridisch opdrachtgever is) en administratieve rompslomp. De ZZP’er kan direct bij u aan de slag. Graag maken wij een afspraak met u om onszelf toe te lichten en de mogelijkheden te inventariseren!

Neem vrijblijvend contact met ons op: 0184 – 410956 of stuur een e-mail naar sliedrecht@ppmwerkt.nl voor een afspraak! www.ppmwerkt.nl